TV2 spændt for
regeringens vogn

Med dagens vedtagelse af, at TV2 alligevel ikke skal sælges nu, indretter regeringen sig i et langvarigt forsøg på at sikre sig politisk velvilje fra stationen. TV2 er spændt for regeringens vogn, om så redaktion og journalister nok så meget vil hævde friheden. TV2 er så afhængig af regeringens kommende vedtagelser om stationen, at der dagligt vil være sammenstød mellem, hvad  der tjener seerne og det åbne samfund, og hvad regeringen og partierne bag den gerne vil have frem.

Selvsagt går vi alle ud fra, at journalisterne og deres herskere i redaktionen søger redelighed i arbejdet. Men det nytter ikke noget som helst, fordi ethvert udsagn for eller imod regeringen, for eller imod regeringens modstykke-partier, vil blive set som en følge af et TV2 i klemme mellem et muligt salg eller en mulig redning for den nuværende ordning.

Det var højst ubehageligt i den netop overståede valgkamp, at både Danmarks Radio og TV2 begge var bragt i stillinger, der gjorde dem dybt afhængige af det politiske flertal. Danmarks Radio skulle have ny ledelse og ny opbygning. TV2 stod over for salg. Følgen var ulige vilkår for de opstillede partier i en valgkamp med vægt på emner, som passede i magthavernes kram, og som langt mindre end tidligere byggede på en fri journalistik. 

Det blev yderligere forstærket af, at valgkampen var i popfolks hænder, journalister, der laver store shows af den art, der sejler under broen, hvor den er lavest, opera-indvielser, H C Andersen-halløj og kongefester. De politiske journalister var mere end nogensinde bænket lavt - med Steffen Kretz som en af de få velsignede undtagelser.

TV2 udskudte salg fremmer gennem mindst to år en ufrivillig afhængighed af regeringen, i hvis hænder salget ligger. Stationen trænger ellers i den grad til at få vilkår, der er redelige og åbne. Der er givet ulovlige tilskud, og ulovlighederne er dæmpet ned, som om det er en ret for staten at deltage i lovbrud.

Stationen er præget af en overfladiskhed, der skummer fløden af åbne samfundstiltag, men som ellers aften efter aften ligner en billig amerikansk fjernsyns-sender, hvilende på USAs overskudslager af brugte film og udsendelser. 

Al elendighed, der blev forudset, da reklamerne holdt deres indtog med TV2, har holdt stik. Og samtidig er der i hele fremførelsen af stationen denne særegne falskhed, som kortest kan udtrykkes, når man hyklerisk gjaldrer om at bringe film uden afbrydelser af annoncer, skønt netop den slags afbrydelser hele tiden har været TV2s store ønske.

I aftenens nyheds-udsendelser medbragte kulturminister Brian Mikkelsen ordet sejr fra Danmarks Radios samtale med ham om det udskudte salg til TV2s nyheder. At det TV2-salg, han ønsker, som regeringen har haft planer siden 2001, og som regeringen fremhæver i det nye regerings-grundlag, nu er udskudt på grund af EU og retssager, er en strålende sejr. Det er den slags sejre, ministeren og regeringen har flere og flere af.

© Poul Erik Søe 8.4.2005

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside