Flyttedag

Unægteligt har dagbladet Politiken haft mere rørende billeder end de fleste aviser fra den israelske tilbagetrækning fra de ulovlige bosættelser i den ulovlige besættelse af palæstinensisk område.

Som læser har jeg troet, at de medlevende billeder skyldtes bedre kilder end andre avisers og mediers. Men en artikel på Politikens hjemmeside i dag rejser fortumlede spørgsmål inde i mig.

Artiklen er skrevet af Line Prasz, der indleder sådan: "Husene er tomme, forretningerne lukkede og gaderne ligger øde hen. 'Hovedstaden' Neve Dekalim i den største Gaza-bosættelse, Gush Katif, er på få dage forvandlet til en spøgelsesby. Palæstinenserne glæder sig til at bygge nye skoler og hospitaler på det, de opfatter som deres jord."

Opfatter dagbladet Politiken da ikke jorden i Gaza som palæstinensernes? Mener bladet ikke fortsat, at besættelsen af de palæstinensiske områder er ulovlig, sådan som FN har dømt besættelsen ulovlig, hvad Israel hidtil ikke har rettet sig efter.

Er det bare en opfattelse, palæstinenserne har, når de siger, jorden tilhører dem og er ranet fra dem med vold af israelerne? Eller har palæstinenserne ret, og er tilbagetrækningen ikke en indrømmelse af, at palæstinenserne hele tiden har haft ret i det spørgsmål?

Line Prasz bruger ordet "spøgelsesby" om en ulovlig bosættelse, der er blevet ryddet. Hun mener vel bare, at byen er "midlertidig tom"? En by eller et hus bliver ikke spøgelsesagtigt, fordi ulovlige lejere flytter ud og de rette ejere ind. 

© Poul Erik Søe 19.8.2005

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside