Hun kendte intet til ord,
som hun kendte så godt

Dansk Folkepartis Louise Frevert giver sin hjemmesides redaktør skylden for had-ord om muslimer

Sagen om Louise Frevert fra Dansk Folkeparti og had-ordene mod muslimerne på hendes hjemmeside ligner et vrangbillede, skabt for at liste stemmer i urnen til Dansk Folkeparti ved kommunevalget. 

I en pressemeddelelse til morgen får redaktøren af hendes hjemmeside skylden for ordene. De er slet ikke Louise Freverts, hævdes det. Så sent som i går sagde hun, at hun har lagt ordene på sin hjemmeside, og i dagbladet Politiken drøftede hun indholdet i artiklerne uden på nogen måde at sige, at ordene ikke var hendes.

Til TV-avisen fredag morgen sagde Louise Frevert om artiklerne: "Jeg står ved, at jeg har lagt dem ud på min hjemmeside, men det er beklageligt, at der skal være sådan en ståhej om dem".

I en pressemeddelelse kl. 10,50 fredag formiddag stod der ikke et ord om, at hun ikke kendte til hjemmesidens artikler. Den samlede ordlyd i pressemeddelelsen var: "MF og kandidat til Københavns Borgerrepræsentation Louise Frevert udtaler i forbindelse med sagen om en række artikler på hendes hjemmeside: ”Jeg kan godt forstå, at disse artikler har vakt forargelse. Det har bestemt ikke været meningen, og jeg beklager”, siger hun. ”Jeg vil nu drage omsorg for, at indholdet bliver fjernet fra hjemmesiden”, siger Louise Frevert."

Inden havde Louise Frevert udtalt sig til dagbladet Politikens medarbejder, Bjarne Steensbeck. Ordene blev lagt på Politikens hjemmeside kl. 9,55 fredag formiddag, altså en time før pressemeddelelsen om hendes beklagelse. Bjarne Steensbecks artikel viser til fulde, at Louise Frevert har kendt de ord, som hun siden siger ikke at have kendt.

I Bjarne Steensbecks artikel gengives først Freverts hjemmeside-ord, skildringen af unge muslimske mænd som mordere og voldtægtsforbrydere, der føler det som deres ret at voldtage danske kvinder og slå danske borgere ned.

Politikens Bjarne Steenbeck spørger: "Hvor mange er der af dem, som mener, at de har ret til at voldtage danske piger?"

Louise Frevert: "Det ved jeg ikke noget om. Det skal ses ud fra en betragtning om, at Koranen jo visse steder siger, at man kan opføre sig, som man vil i en mandschauvinistisk ånd over for kvinder. Det er en retorisk måde at udtrykke sig på i forhold til det, som Koranen siger".

Senere spørger Bjarne Steenbeck: "Hvor mange danske piger bliver voldtaget af muslimer?"

Louise Frevert: "Det har jeg ikke noget kendskab til som sådan, ikke andet end at man udmærket godt ved, at der har været voldtægt inde på et toilet ved domhuset. Så det er et konkret eksempel. Hvor mange, det ved jeg ikke, men du ved jo også godt fra retssager, at der har været voldtægter".

Steenbeck: "Jo, men hvis det nærmest fremgår af Koranen, at voldtægt er i orden, så skulle man vel kunne komme op med betydeligt flere eksempler?"

Frevert: "Jeg siger ikke, at der er et mønster, jeg siger, at det er, hvad der kan forekomme".

Bjarne Steenbeck spørger så: "I det afsnit, du nu har fjernet, skriver du, at vore love forbyder at dræbe dem. Er det, hvad du har mest lyst til?"

Frevert: "Næh, men det har jeg da lov til at skrive. Jeg har lov til at skrive nøjagtig, hvad der passer mig. Hvis de voldtager og dræber andre mennesker, som de gør med selvmordsbombere osv. - ja, det må man ikke gøre i vores land, vel?".

Ordene herover siger direkte, at hun selv har skrevet artiklerne, og at hun mener sig i sin ret til at skrive, hvad der passer hende. Der er ikke antydning af, hvad der hævdes i dag, lørdag, at hun ikke selv har skrevet ordene, og i udtalelserne til Bjarne Steenbeck viser hun tydeligt kendskab til, hvad der står i artiklerne.

I dag, lørdag morgen kl. 7,59 udsender Dansk Folkeparti så denne pressemeddelelse:

"Web-masteren for folketingsmedlem og overborgmesterkandidat, Louise Freverts hjemmeside, Ebbe Talleruphuus, Hørsholm, beklager overfor Dansk Folkeparti, at han har brugt Louise Freverts hjemmeside , og Louise Freverts navn til at offentliggøre egne afviste læserbreve.

Offentliggørelsen skete på Louise Freverts hjemmeside under rubrikken "Artikler, ingen tør trykke", og har som følge af det meget vulgære indhold vakt offentlig opmærksomhed.

- Jeg beklager, at det i offentligheden er fremstået som om det er Louise Frevert, der har skrevet læserbrevene, siger Ebbe Talleruphuus.

Folketingsmedlem Louise Freverts hjemmeside kom i et nyt design og med ny webmaster op at stå for et par uger siden som en optakt til valget til Borgerrepræsentationen den 15. november, hvor Louise Frevert er Dansk Folkepartis spidskandidat.

I den forbindelse har forskellige kræfter været involveret - og altså med Ebbe Talleruphuus som ansvarlig for indholdet. Under rubrikken "Artikler, som ingen tør trykke" indsatte web-masteren sine egne, afviste læserbreve.

Først i forbindelse med at læserbreve blev kendt i offentligheden, blev Louise Frevert, som opholder sig i London, opmærksom på indholdet, men ønskede ikke, da hun blev kontaktet af journalister, at unddrage sig ansvaret for indholdet af det, der findes på hendes egen hjemmeside.

Da hun nogle timer senere havde fået fuldt kendskab til indholdet, udsendte hun fredag morgen en pressemeddelelse, hvori hun over for offentligheden og partiet fremkom med en uforbeholden beklagelse.

I løbet af fredagen stod det klart, at Ebbe Talleruphuus ønskede at tage ansvaret for de for Louise Frevert ukendte læserbreve:

- Jeg er tilfreds med, at det herefter er åbenlyst, at jeg ikke på nogen måde står inde for indholdet af læserbrevene, siger Louise Frevert, og jeg forstår til fulde, at mange har været overraskede over, at jeg kunne udtrykke mig på den måde, hvilket jeg i øvrigt heller ikke kunne drømme om.

- Jeg vil nu fremover personligt tage mig af min egen hjemmeside, og beklager og ærgrer mig over den forsømmelighed, jeg har udvist ved ikke selv at kontrollere, hvad der forekommer på min hjemmeside. Det har været sjusket - og det har jeg lært af.

- Overfor Dansk Folkepartis ledelse har jeg allerede undskyldt, at jeg ved min forsømmelighed har skabt så mange helt unødvendige problemer, og på samme måde vil jeg ved først givne lejlighed beklage overfor mine folketingskolleger og mine partifæller i øvrigt, siger Louise Frevert.

Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup erklærer, at forløbet af sagen nu er klarlagt og fuldt belyst.

- Jeg konstaterer i den forbindelse med tilfredshed, at Louise Frevert hverken har kendt til indholdet af læserbrevene - eller at hun ikke på nogen måde kan genkende sine egne holdninger. Jeg har i den forbindelse indskærpet hende, at en gentagelse af den sjuskede forsømmelighed, hun har gjort sig skyldig i, ikke vil blive accepteret. Herefter betragter jeg sagen som afsluttet.

Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm Nielsen oplyser, at webmasteren står anført som medlem af Dansk Folkeparti, og at Hovedbestyrelsen inden for kort tid vil beslutte, hvorvidt Ebbe Talleruphuus kan fortsætte som medlem.

- Min indstilling til Hovedbestyrelsen vil være, at vi siger farvel til den pågældende, siger Poul Lindholm Nielsen. Den indstilling vil givet blive fulgt, idet vi i Dansk Folkeparti ikke vil have medlemmer med meninger som dem, Ebbe Talleruphuus har givet udtryk for."

Så vidt Dansk Folkepartis pressemeddelelse. Troværdigheden er ikke i behold. Frevert vedkendte sig artiklerne og drøftede indholdet i enkeltheder med dagbladet Politiken. Og i øvrigt virker det helt overraskende, at mens partiet mente, at ordene var Louise Freverts, skulle hun ikke smides ud af partiet. Nu da ordene hævdes at være en andens, hjemmeside-redaktørens, så skal han ud af partiet. Grundlaget er det samme - for den ene fører til fredning, for den anden til udsmidning.

Det er på dette parti og dets særegne holdninger, Venstres og Det konservative Folkepartis landsstyre hviler. Regeringen er tavs om sagen. Den skammer sig. Og har grund til det.

© Poul Erik Søe 1.10.2005

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside