Fjorten millioner kroner
smides i skraldespanden

I morgen skulle vi have haft folkeafstemning om EU-forfatningen. EU ville undertrykke enkelt-landene med endnu et skridt i retning af nedlæggelse af Danmark og de andre stater. EU skulle have sig en præsident og en fælles udenrigsminister. De store lande i EU skulle have mere magt, de små lande kues endnu engang. Helt i pagt med, hvad den måske kommende franske præsident siger i dag. De store lande skal være EUs motor, og de andre overlades så bare til at være med.

Frankrig har ikke lært af franskmændenes drønende nej til EU-forfatningen. EU har intet lært, men vånder sig i sin krise og venter bare på at få folkene overtalt til at makke ret som vanligt ved en senere afstemning.

Og Danmark har intet lært af det tydelige nej, der lød fra ellers EU-venlige lande som Frankrig og Holland. Der er i Danmark afsat 14 millioner kroner til brug for den EU-valgkamp, der skulle være forud for folkeafstemningen i morgen.

Nu bliver der ingen folkeafstemning. Og enhver ved sine sansers fulde brug ville sige, at så har vi da i hvert fald sparet 14 millioner kroner. Ingen folkeafstemning - altså ingen udgifter til folkeafstemning.

Sådan tænkes der ikke på Christiansborg. Har partierne fået fingre i 14 millioner, vil de ikke slippe dem. Og kan de ikke bruges til det formål, de er bevilget til, så finder man da bare på et andet formål, der kan styrke partierne og øge presset på vælgerne.

Så nu smides fjorten millioner i skraldespanden til det nyeste parti-påfund, en kortlægning af, hvad danskerne mener om EU. Den kortlægning ville jo have fremgået af folkeafstemningen i morgen, hvis den ikke var blevet aflyst. Og Danmark kunne sagtens have lavet folkeafstemningen, men politikerne skulle ikke have næsen frem og gå hjem med en begmand.

Der er ingen som helst grund til at kortlægge danskernes syn på EU. Vi ved - fra EU-kommissionen selv - at danskerne er det folk, der ved mest om EU. Og vi ved, at danskerne ved folkeafstemninger - selv når parti-brølet er stærkest - selvstændigt og uafhængigt kan træffe standpunkter. Danskerne sagde - trods alle de top-hellige EU-tilbederes tryglen og falske spådomme - nej til euroen. Alene derfor er dansk pengevæsen i top. Det er euro-landene, der er Europas syge mand. Vælgerne var klogere end politikeren, national-bankdirektøren, bankrådgiveren og den økonomiske professor.

Det er danskernes daglige fornuft i økonomi og sunde hverdags-sans, der har bragt Danmark i top. Fordi danskerne aldrig ville opføre sig så fjollet som politikerne - at smide fjorten millioner i skraldespanden.

© Poul Erik Søe 26.9.2005 

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside