Regeringen kan ikke
et øjeblik længere
bruge Dansk Folkeparti
som grundlag

Der bør ikke være et øjebliks tvivl. Venstre og Det konservative Folkeparti må straks skifte regeringens grundlag ud. Louise Frevert, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, har i et kriminelt sprog udtryk had til muslimer, der ikke bare minder om, men i sprog og tanke er som jøde- og roma-forfølgelsen i det nazistiske Tyskland.

På sin hjemmeside skrev Louise Frevert ifølge dagbladet Politiken blandt andet, at "vildledte unge muslimske mænd mener, at det er deres ret at voldtage danske kvinder og slå danske borgere ned for fode. Louise Frevert, der er medlem af Folketinget og er Dansk Folkepartis kandidat til overborgmesterposten i København, sammenligner i artiklerne muslimer med kræftceller, der kun kan behandles med strålebehandling eller bortoperation."

Man må gå ud fra, at Louise Frevert i dagens løb tvinges ud af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og at det ikke kun sker ved en udtalelse fra formanden Pia Kjærsgaard, men at alle medlemmer af folketingsgruppen samlet tager afstand fra svineriet. Til morgen nøjes Peter Skaarup, Dansk Folkepartis næstformand, med at kalde artiklerne for "en svipser" og mener godt, at Louise Frevert kan blive i partiet, hvis hun beklager sine ord. Det understreger kun, at Dansk Folkeparti ikke tager sagen alvorligt, men regner den for en finke, der er røget af panden i slagtertiden.

Men for Venstre og Det konservative Folkeparti må følgerne også være særdeles klare. Dansk Folkeparti har igen de seneste uger jaget statsministeren rundt som en ræv foran hunde på engelsk jagt. Han er lydig, ikke over for meninger og holdninger hos sig selv og sine ministre, men for det mindste vink fra Dansk Folkeparti.

Regeringen kan efter Louise Freverts ord som dansk folkepartist anstændigvis ikke blive siddende ved magten på et grundlag, der som udgangspunkt har holdninger som Louise Freverts. Regeringen må gå videre som mindretals-regering og søge sit fortsatte grundlag i forhandlinger med andre partier end Dansk Folkeparti. Det er ganske enkelt nødvendigt, at statsministeren og regeringspartierne genopretter det samarbejdende folkestyre, der står i klar modsætning til det had og den gru, der emmer fra Dansk Folkeparti.

Mens statsministeren for kort tid siden var formand for EUs ministerråd, gav han løfter til Tyrkiet om medlemsskab af EU. Nu rider statsministeren de seneste dage på en stemningsbølge og varsler løftebrud. Han har for at tækkes Dansk Folkeparti og for selv ikke at miste for mange stemmer til Dansk Folkeparti ved kommunevalget solgt sin troværdighed.

Det skal se ud, som om grunden er fransk og hollandsk nej til EU-grundloven, men undersøgelser straks efter den franske folkeafstemnings nej til EU-forfatningen viste, at det kun var for omkring 7 procent af de franske vælgere, at Tyrkiet havde spillet nogen rolle ved folkeafstemningen. Det er rent misbrug af folkeafstemningerne nu at gøre Tyrkiet til syndebuk. Tyrkiet har på grundlag af løfter, som den danske statsminister gav på alle landenes vegne, grund til at regne sig for egnet til optagelses-forhandlinger. Der har jo ikke været folkeafstemninger om optagelse af et eneste af de nuværende medlemmer af EU.

Uden tvivl har Dansk Folkeparti og Louise Frevert følt sig opmuntret af en statsminister i skred. Ord er handlinger med følger. Og statsministerens ord om Tyrkiet kan kun ses som en opmuntring til Dansk Folkepartis hadske linje, som de er udtrykt af Louise Frevert.

Frevert skrev på sin hjemmeside en artikel under underskriften "Artikler ingen tør trykke" - i aftes ved midnatstid fjernede hun den selv. I artiklen stod blandt andet:

"En anden, og langt farligere trussel kan vi takke vores liberale religionsfrihed for, for ifølge dansk lov, skal alle kunne dyrke deres egen religion frit i landet. Det tolkes af muslimerne således, at de skal have mulighed for at begrave deres døde i muslimsk ejet jord, og ikke i vor ugudelige jord.  

Nu får de så deres første begravelsesplads syd for København, og får så - naturligvis - tilladelse til at opføre den længe ønskede moské, ligesom i Tyskland, så Koranen og Allah kan blive læst og dyrket på den helt rigtige måde, og styret af de helt rigtige muslimske præster, der jo forstår at udlægge Koranens ord, så de passer til danske forhold. Det betyder på godt dansk, at de får lettere ved at fortsætte hjernevasken af de unge mænd til at være ”ægte troende” muslimer, der yder deres ultimative indsats som terrorbombe eller blot hellig kriger. For vi må jo ikke glemme, at vi rent faktisk lever under en 3. Jiihad, en hellig krig mod den vestlige verden, herunder det fredelige Danmark.

Og under krig er alt tilladt for de hellige krigere, 2. generationsindvandrerne i omegnskommunerne, der vil gøre alt for at blive helte hos Allah, så deres familie kan blive stolte - og i øvrigt blive forsørget resten af deres dage af det muslimske samfund for tabet af deres modige søn.

Religiøse fanatikere er vel de værste fjender man kan forestille sig, for du kan aldrig forhandle dig til rette med dem - rationelle argumenter preller af på dem. Vi kalder det for en uoverstigelig kulturkløft og betegner de unge drenge som ”udenfor pædagogisk rækkevidde” for at fastlægge det forhold, at vort samfund, selv med de bedste kræfter og de bedste intentioner er uden indflydelse - og hvorfor mon det ?

Svaret er helt enkelt.  

De lever i en helt anden verden end den vestlige, og har hele deres liv været indpodet - af præsterne - at vor kultur er ugudelig og ond, og at de som ægte troende muslimer har pligt til, med alle midler at bekæmpe os - en død vesterlænding er en god vesterlænding.  

Den lov som Islam fastsætter som den eneste sande er den som man kan tolke af Koranens ord og den som deres præster forkynder under bønnen - og drengene har aldrig i deres korte liv hørt en anden udlægning. Det er den eneste sandhed de kender, så ingen dansk myndighedsperson vil nogensinde få en chance for at påvirke disse drenge til at ændre retning. De er set med danske øjne, tabt for samfundet!

De danske love kan slet ikke håndtere disse ”vildledte” unge, for de synes at det er os der bør indordne os Islam , og det bliver de hver dag bekræftet i af deres præster og ledere. Det forhold, at de er født i Danmark og taler dansk ændrer ikke på deres grundlæggende indstilling - hvad der så end sker, så de mener det er deres ret at voldtage danske piger og slå danske borgere ned for fode. Hvis de bliver fanget og dømt efter dansk ret har de kun hån og foragt til overs for det - de bliver blot ægte martyrer , og helte, blandt deres egne, for de har bevist, at de er de hellige krigere, der engang skal overtage ledelsen af de ugudelige undermennesker, danskerne.

Hvad er så vejen frem for Danmark ?

De nævnte unge må vi anse for at være krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse kriminelle.

Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag - det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne løsning er dog rimelig kortsigtet, for når de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte på at dræbe danskere.

Lovene må derfor ændres, således, at familiens danske statsborgerskab kan tilbagekaldes med henblik på at returnere dem alle til deres tidligere muslimske land.

Familiens umulige søn bliver således udvist sammen med sin familie, trods sit medfødte statsborgerskab, der samtidig ophæves gennem de nye love. Det bliver nok ikke let at få gennem Folketinget, for det vil givetvis medføre udenlandsk kritik for overtrædelse af menneskerettighederne, men det er love af denne kaliber der skal til for at løse problemet nu og fremover. En helt anden sag er, at vore EU-partnere alle vil kunne se, at også de kan løse samme problem ved at ændre disse tunge, grundlæggende love, så vi kan ende med at få disse nye anti-terrorlove indført som EU-love.

Samtidig må vi se i øjnene, at vore værste fjender er de muslimske præster, der her i landet påvirker de unge til at blive hellige krigere som beskrevet. Disse præster må for enhver pris udelukkes, så den daglige påvirkning af de unge stoppes - måske i virkeligheden et enklere problem at løse ad lovgivningsmæssig vej, og langt hurtigere.

Og religionsfrihed kræver naturligvis ikke at der skal være muslimske præster i landet. Alle muslimer må lære at læse Koranen selv derhjemme. Islam er jo ikke dansk statsreligion på linie med folkekirken - endnu!"

Louise Frevert stempler landets muslimske mindretal med enshed. Hendes hadske udfald er styret af den samme umenneskelighed, som i nazisternes Tyskland førte til deportation, mishandling og død for jøder og romafolket, som vi før kaldte zigeunere.

Når nazisternes umenneskelighed lykkedes i trediverne, så var grunden, at for få turde sige den nye voldsmagt imod. Nu har samme pest ramt vort eget folk. Det er nu, der skal siges fra. Og i folkestyret har vi ret til at forvente, at politiske ledere i demokratiske partier alle som een - ved regeringsmagt eller ej - ikke bare siger fra, men afstår fra samarbejde med ondskaben. 

Louise Frevert har fredag formiddag udsendt en pressemeddelelse, som er rent hykleri. Ordene lyder: ”Jeg kan godt forstå, at disse artikler har vakt forargelse. Det har bestemt ikke været meningen, og jeg beklager”, siger hun. Hvis hun kan forstå, artiklerne har vakt forargelse, hvorfor offentliggjorde hun dem så - for at vinde stemmer på stemningsbølgen? Og hvorfor kaldte hun ordene "Artikler ingen tør trykke", hvis ikke hun på forhånd vidste, at hun var ude i ondskabens ærinde. Hvis den hykleriske beklagelse uden undskyldning til de mennesker, der er blevet pålagt lidelse og angst, tages for gode varer af Dansk Folkeparti, så lukker partiet sig ude af folkestyret.

Stuerene er de ikke, blev det sagt engang. Det blev senere set som politisk ukloge og meget lidt taktiske ord. Men ordene var sande. Det danske præstestyre i Dansk Folkeparti er ikke stuerent. Nu har Venstre og Det konservative Folkeparti prøvet samarbejde med dem - og begge regerings-partier er endt som lydige hunde, der vimser rundt efter de bolde, Dansk Folkeparti kaster.

Koste hvad det vil - det her må standses.

© Poul Erik Søe 30.9.2005 

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside