Slaver som lagervare
Amerikanerne har altid ulovligt fængslede nok til at frigive, så alle bliver glade lige før et valg

Nej, hvor de søde og flinke, de amerikanere. Nu har de igen frigivet tusind fanger fra deres tortur-fængsel i Abu Ghraib i Iraks hovedstad Bagdad. Fangerne kommer hjem til den hellige Ramadan-måned, så de kan fejre den med deres familie. Sådan siges det på dagbladets Politikens hjemmeside. Og ikke sandt, amerikanerne er da kun noget så flinke, søde, rare og nuttede.

Hvad gør det, at de har holdt tusind fanger i slave-tilstand i fængslet, nogen i hundesnor og nogen nøgne i stabler, bare fangerne kommer hjem til Ramadan. De kan sandelig ikke klage...

Nu handler det ikke om tusind slaver. Men om to tusind. Det samme skete nemlig i august, da det ikke var Ramadan, hvad der bare endnu tydeligere viser, hvor knuselskelige amerikanerne er. Både for de første tusind og de næste tusind nu bliver det understreget, at de ikke er farlige kriminelle.

I årevis har amerikanerne i Irak holdt fanger, der nu viser sig ikke at være farlige kriminelle. De er fængslet uden retssag, og de løslades uden retssag. De har været frarøvet alle menneskerettigheder, gjort til kønsligt underholdnings-kød for sadistiske, liderlige fangevogtere, slået, ydmyget, smurt ind i lort og pisset på. Men de har intet farligt gjort...

I gamle Danmark kaldte man fangerne i fængslerne for slaver. De fleste har hørt om slave-opstanden i Rendsborg. Jylland pakkede sig ind i frygt på grund af store mængder slaver, der efter rygtet myldrede ud over halvøen. Det viste sig at handle om to fanger. 

Amerikanerne holder rigtige slaver - indespærret levende menneskekød, der blot er lagervarer, rede til at blive brugt i en umenneskelig politisk handel for at gavne den folkeafstemning, der skal være i Irak i oktober om en amerikansk dikteret såkaldt grundlov. Amerikanernes frigivelse af de tusind slaver kaldes denne gang en "gestus", som om amerikanerne giver afkald på noget, de har ret til.

Krigen i Irak er ulovlig. Vi er med i den. Danmark er i ulovlig krig. Danmarks statsminister er krigsforbryder og er som part i amerikanernes krig medansvarlig - også for brugen af mennesker som slaver til vare-udveksling for at fremme politiske mål. Man indser let, at det danske landsstyre - og dermed det danske folk - ikke har ord at sige om den amerikanske umenneskelighed. Vi har fraskrevet os retten til som et frit folk at sige fra, når det er nødvendigt, fordi vi selv har del i menneske-misbruget.

© Poul Erik Søe 26.9.2005 

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside