Statens hævn
mod Tvind
mislykkedes

Statens hævnakt mod Tvind-skolerne mislykkedes. Frifindelsen af Tvind-folkene skaber agtelse for et retssystem, der nu for anden gang standser staten i dens tvivlsomme hævntog mod anderledes tænkende, som byder magthaverne imod.

Bedrageri- og skattesvig-sagen  bar ikke vand. Den var på forhånd mere end tvivlsom og så udelukkende ud som et forsøg på at hævne sig, fordi Tvind tidligere havde vundet en sag mod både den lovgivende og den udøvende magt.

Det er vigtigt at huske, at forudsætningen for den retssag, der nu er endt med frifindelse, er den hidtil vigtigste grundlovs-sag i Danmark.

Det politiske Danmark, den lovgivende magt, gav sig til at optræde som dømmende magt. Ud i den blå luft lavede lovgiverne en lov, der som straf lukkede 26 Tvind-skoler.

Også dengang var der tale om million-svindlerier, men det viste sig, at Tvind ikke havde svindlet. Det var undervisningsministeriet, der havde regnet fejl - og som måtte betale tilbage til Tvind!

Sagen endte for højesteret, og for første gang nogensinde blev folketinget dømt for at have overtrådt grundloven. Det er i Danmark ikke folketinget, men retsvæsenet, den dømmende magt, der straffer.

Efterfølgende ødelagde folketinget den indtil da frie højskolelov for at få hævn. Og så fulgte den retssag, der i dag så ynkeligt løb ud i sandet.

Dele af pressen spurgte i dag anklagemyndigheden, om den ikke havde røde øren. Det spørgsmål må størstedelen af pressen rette mod sig selv. Pressen har undervejs ikke uvildigt oplyst om retssagens forløb, men har medvirket til den hetz-stemning, der var og er, når Tvind er på tale.

© Poul Erik Søe 31. august 2006

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside