Dansk

Undervisningsministeriet, der har så travlt, så travlt, så travlt med omsorg for børns dansk-evner, omgås selv vort sprog med største indsigt og dyb følsomhed. I dag fik jeg denne elpost fra ministeriet, som virkelig lever op til alle forældre-drømme om børns mål:

"Folketinget har ved 3. behandling den 25. april 2006 vedtaget L 143 om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love

(Momskompensation) og lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Ophævelse af revisionsbestemmelse og omlægning af betaling for aktiverede), jf. http://www.ft.dk/?/samling/20051/MENU/00000002.htm

Lovændringen betyder, at arbejdsformidlingen og kommunerne fra og med 1. januar 2007 skal betale de nævnte institutioner for uddannelse af aktiverede med takster, der ikke indeholder tilskud til institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Omlægningen vil medføre en administrativ forenkling for institutionerne, idet de fremover ikke skal korrigere for betaling til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med aktiverede ved indberetninger til Undervisningsministeriet til brug for momskompensation.

Vejledning til momskompensation for 2007 vil blive ajourført i overensstemmelse hermed, jf. http://www.uvm.dk/admin/institutionsoekonomi/momskomp.htm?menuid=4005

Bemærk! For de selvejende institutioner for de frie skoleformer og for private udbydere af uddannelse skal arbejdsformidlingen og kommunerne betale på samme måde som hidtil, da disse institutioner ikke er omfattet af momskompensationsordningen."

Hvor er det dog gribende smukt!

© Poul Erik Søe 29. maj 2006

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside