Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
i højskolesangbogen

139. Lyksaligt det folk, som har øre for klang herovenfra!

Lyksaligt det folk, som har øre for klang
herovenfra!
Det nynner alt her på den evige sang:
Halleluja!
så alle Guds engle forundres på,
hvor himmelsk de jordiske klokker slå,
når Ånden med støvhjertets tunger
dets dybeste længsel udsjunger.

Lyksaligt det støv, som i Skaberens hånd
kom Gud så nær,
oplivet af ham med en kongelig ånd
til heltefærd,
begavet i nåde med hånd og mund
til gavn og til glæde i allen stund
at ligne sin Gud på det bedste
og tale med ham som sin næste!

Lyksaligt det hjerte i menneskebryst
med frygt og håb,
som lifligt bevæges ved Himmelens røst
og Åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav
til længselen, dyb som det store hav,
til håb, der sig højere svinger
end ørne og engle på vinger.

Lyksalig den tunge i menneskemund
med liv og røst,
som slår sine rødder i hjertelig grund
til evig trøst,
som skinner af lyset i livets ord,
som gløder af ilden på nådens bord
og skænker de hjerter, som græde,
Guds fred og den himmelske glæde!

Lyksaligt det folk, som har Jesus til drot,
Marias søn,
som søskende hans har de alle det godt
i lys og løn:
Gudsfreden i hjerte, Guds ord i mund,
med herlighedshåbet i allen stund,
thi de, som Gud Faders udkårne,
har børnekår med hans enbårne,

Lyksalig hver sjæl, som i Frelserens navn
af nådens hånd
fik bod for sin vånde og for alt savn
med liv og ånd:
med Faderens Ånd og med Sønnens liv,
med palmernes dyd i et skud af siv,
med kraften som klarheds beviset,
med nøglerne til Paradiset!

Grundtvig omkring 1852-53

Gå til Lønne Højskoles forside