Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
I højskolesangbogen


32. Denne er dagen, som Herren har gjort

Denne er dagen, som Herren har gjort!
den skal hans tjenere fryde,
op han i dag lukked Himmerigs port,
så skal hver søndag det lyde;
thi i dens hellige timer
herlig af graven opstod Guds Ord,
nådig fra Himlen Guds Ånd nedfór!
Véd I nu, hvorfor det kimer?

Frels da nu, Herre, giv lykke og held!
Værket i dag er dit eget!
Lad millioner dig takke i kvæld,
for du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med glæde
Ånden, som taler og trøster frit,
folket velsigner i navnet dit,
viser, din fred er til stede!

Herre, vor Gud, ja besøg os i glans,
hvor i din kirke vi mødes!
Tungerne binde dig krans over krans,
alt som vort hjerte opglødes!
Højtiden vokse med dagen!
Påske og pinse udsprang af jul,
så lad og glæden af tro i skjul
spørge forgæves om magen!

Ja, lad så virke dit bad og dit bord
med de indviede tunger,
at det kan høres, din Ånd og dit Ord
er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
Ånden er bedre end kød og blod,
Herren er liflig og ejegod,
kristne har kronede dage!

Grundtvig 1837


Gå til Lønne Højskoles forside