Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
i højskolesangbogen

374. Slaverne rådte på Østersø

Slaverne rådte på østersø,
skoven står dejlig og grøn,
kvinderne sukked fra ø til ø.
Den sommer og den eng så godt kunne sammen!

Nøden var stor, men og hjælpen nær,
det var kong Valdemars herrefærd!

Aksel og Esbern var brødre to,
tvillinger bedre på jord ej gro.

Valdemar fader og Valdemar søn
æred dem begge i lys og i løn.

Valdemar Sejer i kjortel rød
blegnede over de heltes død.

Sejer ham fulgte vel trindt på sø,
venner han savned dog under ø.

Længe han leved, den dane-drot,
Danemarks håb blev med håret gråt.

Danemarks håb i moderskød
immer dog sover med kinden rød.

Derfor med vemod lys og blid
mindes vi Valdemarers tid.

Mindet vel lader som ingenting,
er dog et lønligt kildespring.

Immer det risler: engang på ny
håbet sig svinger som fugl i sky.

Fuglen har sunget og synger end:
skoven står dejlig og grøn,
Valdemarstiden oprandt igen!
Den sommer og den eng så godt kunne sammen!

Grundtvig 1842

Gå til Lønne Højskoles forside