Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
i højskolesangbogen

391. Kommer hid, I piger små!

Kommer hid, I piger små!
strengen vil jeg røre,
hvert kys I give må
for min sang I høre:
om så bold en ungersvend
alle vakre pigers ven,
gladelig jeg sjunger.

Dreng han var, men som en mand
han at lege vidste,
da os i vor egen strand
britten ville friste;
strømmen går mod København,
Kongedyb er strømmens navn,
der blev helten viet.

Legen med den røde bold
på de våde enge
altid var fra hedenold
leg for danske drenge,
i den leg os i den ros
bagerst gik ej Willemoes,
britten det har vidnet.

Drengen blev en voksen mand,
barnlig dog i sinde
måtte han på sø og land
alle hjerter vinde:
sømænd bare ham på hånd.
og den fagre liljevånd
gav ham sin at kysse.

Gerne han på hånd og mund
kyssede den hulde,
var vel og en liden stund,
som han ikke skulle,
men han var og blev en mand,
kæk han drog til fremmed land
manddoms værk at øve.

Kommer hid, I piger små!
strengen vil jeg røre,
tårer skal i øjet stå,
når min sang I høre,
om så bold en ungersvend
alle fagre pigers ven,
sørgelig jeg sjunger.

Våren er nu kommen nær,
dagene sig længe,
våren har I piger kær,
blomster gro i enge.
Dog I skal i sene år
mindes, at I så en vår
med bedrøvet øje.

Ak, thi før sig op af jord
blomsten kunne trænge,
falmede en blomst i Nord,
som skal mindes længe:
Willemoes var blomstens navn,
og ej glemmes tunge savn
midt i blomsterflokken.

Hist i nord går Odden ud
mellem høje bølger,
der blev døn af stærke skud,
Kristjan ej sig dølger,
men som gamle Kristian
står han fast på danske strand,
skønt hans blod udrinder.

Willemoes! du måtte gå
andet hjem at finde,
tårer i vort øje stå,
men de tør ej rinde.
Ak! thi ville vi, at du
skulle vanke her endnu,
Kristjan overleve?

Hører det, I piger små!
I må ikke græde,
men når over eng I gå
mellem vårens spæde,
binder da af dem en krans,
parrer blomsterne med sans
til den faldnes ære!

Hvis det rørte hjertes sang
hjertet røre kunne,
sjunger den da mangen gang
i de stille lunde,
sjunger den ved breden strand,
når hen over hviden sand
voven sagte triller!

Grundtvig 1801 og 1811

J.F. Clemens, kobberstik af Slaget på Rheden 2. april 1801. Efter maleri af C.A. Lorentzen, Frederiksborgmuseet.
J.F. Clemens, kobberstik af Slaget på Rheden 2. april 1801. Efter maleri af C.A. Lorentzen, Frederiksborgmuseet.