Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
i højskolesangbogen


50. Fra Himlen kom en engel klar

Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt!

I Betlehem, i Davids stad,
som skrevet står på spådomsblad,
er fødtes han, den Herre bold,
som er al verdens sol og skjold.

Det er den Herre Jesus Krist,
og juble må I nu for vist,
thi eet er blevet Gud og mand,
så eders broder er nu han.

Hvad mægter nu vel synd og død!
Gud er med eder i al nød;
lad storme nu al Helveds magt,
Guds Søn med eder står i pagt!

Slå nu til ham kun al jer lid,
han svigter ej til evig tid!
Så lad kun komme, hvo der vil,
hans overmand er dog ej til.

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds slægt dog sejre må til sidst.
Så tak da Gud af hjertens grund,
tålmodig, glad i allen stund!

Grundtvig 1837


Gå til Lønne Højskoles forside