Grundvig malt af C F Christensen 1820Grundtvig
i højskolesangbogen


93. Øjne, I var lykkelige

Øjne! I var lykkelige,
I, som så Guds Søn på jord!
Øren! I blev hovedrige,
da I lytted til hans ord,
for hvis tunge sammen råde
kun Guds sandhed og Guds nåde!

Konger og profeter mange
længtes efter eders kår,
hjerte-suk og engle-sange
spåde om det gyldenår,
da Guds lys og liv med styrke
sejrer over død og mørke!

Held os, kristne på det jævne!
Nådens tid er ej forbi,
som oplyst på kirke-stævne,
lykkens skødebørn er vi,
øjne ser og øren høre
ham, som har Guds ord at føre.

Han, som liv og lys uddeler
med sin Ånd og med sit ord,
han, som alt det brudte heler
i sit bad og på sit bord,
Jesus Kristus, med vor glæde,
er lyslevende til stede!

Han, skønt verden ser ham ikke,
troen dog for øje står,
og i alle øjeblikke
ordet hans til hjerte går,
tænder lys i gravens mørke,
planter Paradis i ørke!

Blindfødt var det ømme hjerte,
ser dog nu hans guddoms-glans,
død var sjælen til vor smerte,
lever nu i Ånden hans,
igenfødte til Guds rige,
vi det ser i lys tillige!

Øjne! I er lykkelige,
I, som ser Guds Søn på jord!
Øren! I blev hovedrige,
da I hørte livets ord!
Hjerte, da du ordet tro'de,
livets træ randt op af rode!

Grundtvig 1864

Gå til Lønne Højskoles forside