Grundtvig
Kristenhedens Syvstjerne
Den samlede tekst med kæmpedigtet Kristenhedens Syvstjerne findes her.

Søndags-synet

Ebræer-menigheden

Græker-menigheden

Latiner-menigheden

Angler-menigheden

Tysker-menigheden

Den nordiske menighed

Efterskrift til den nordiske menighed

Den sidste menighed

Tilføjelse til Den nordiske menighed - efter Grundtvigs manuskript