Grundtvig på Borchs KollegiumDen gamle Højskole
27. - 29. oktober 2006
Lønne Højskole

Ved gentagelse af opholdet vil oplysning om medvirkende og indhold kommer her.

Den gamle højskole
kalder vi hvert år et ophold i Lønne, altid med nye medvirkende. Den gamle højskole turde sige til og fra. Ikke alle højskoler selvsagt. Men i landskabet ragede folk op, der ikke havde som mål at gå glat gennem tilværelsen. De findes også nu. Vi indbyder til samvær med to af dem, det elskelige forstander-par gennem atten år på Bornholms højskole, Bente og Karsten Thorborg.

Historien og det levende ord
Bente og Karsten Thorborg skildrer selv deres liv sådan:
"Vi er netop fratrådt Bornholms højskole. Vi fandt hinanden som studerende på Københavns universitet og blev gift 1966. Karsten var fra 1971 ansat på historisk institut. Ved siden af forskede og skrev han om journalisten og politikeren Viggo Hørup. Imens tog Bente sig af vore to børn samtidig med, at hun lærte udlændinge dansk og færdiggjorde sine studier. Poul Erik Søe var på det tidspunkt, i 80erne, forstander på Uldum højskole. Han indbød den unge Hørupforsker til et sommerkursus. Kort efter blev Karsten ansat i Uldum og 1½ år senere fulgte Bente og børnene med. Det blev en læretid, der ville noget for den unge akademiker og embedsmandssøn. Men Bente, der var vokset op hos sine forældre på et privat plejehjem og havde været på Askov, faldt hurtigt til. Fem år blev det til. Så var der en forstanderstilling ledig på Bornholm. Den søgte vi som par og var der i 18 år. Man kan sige, at Hørup og Søe blev vores skæbne."

Karsten Thorborg, tidligere forstander på Bornholms Højskole

Højskolens livsform
Om sit første foredrag i Lønne siger Karsten Thorborg: - Jeg har tit hørt sige, at det må være en livsform at være højskolemand. Tja, når man er i det, bliver det selvfølgeligt som den luft man indånder. Det er i hvert fald et meget livsnært arbejde. Men noget 8 til16 job er det ikke, så jo, set fra den horisont er det en særlig livsform. Min kone og jeg har f.eks. boet på vores arbejde i 22 år, dvs. midt i en bikube af elever, lærere og praktiske folk. Det har været et alsidigt, varieret og dybt menneskeligt arbejde. Vi har holdt foredrag, sunget morgen- og aftensang, båret madrasser, holdt i hånd, løst eller måske nogle gange skabt konflikter.

Bente Thorborg, lærer på Bornholms Højskole

Karen Blixen
Menneskelivets udviklingsfaser var i fokus, da Karen Blixen i en moden alder beskrev sin skæbne gennem sit livs mottoer. Almengyldigheden heri erfarede jeg på en meget personlig måde, da jeg sidste år skulle holde afskedsforedrag på Bornholms højskole, siger Bente Thorborg om sit første foredrag på Lønne Højskole.

Højskoletanker
Højskolen er begyndelsernes skole, siger Karsten Thorborg i et foredrag. Det er en skoleform, der blev til i romantikkens tid med dens frisættende menneskesyn. For så vidt en anakronistisk størrelse i nutidens gennemrationaliserede stræbersamfund. Christen Kold blev en gang spurgt om, hvad han ville de unge mennesker. Han pegede på en bondeknøs’ lommeur og sagde: Det er det jeg vil. Jeg vil trække jer op, men sådan at I aldrig går i stå. Er det et håbløst forældet eller evigt gyldigt skoleformål? Og hvordan har højskolen forholdt sig til det under skiftende historiske vilkår?

Musik er liv
Skønt komponist af store orkesterværker svigtede Carl Nielsen aldrig sine folkelige rødder. Bente Thorborg skildrer hans liv og kunst.

Vostrup Efterskoles danse- og bevægelseshus - fra efterskolens egen hjemmeside

Den ny tids frie skole
Lørdag eftermiddag bus til Vostrup teater- og musikefterskole. Forstander Kresten Høier fortæller.

Morgen-myter, Elverhøj og fest
Om morgenen fortæller Poul Erik Søe, Lønne Højskole, nutidsmyter. Hver aften er der Elverhøj med kaffe, te, hjemmebag og sang. Lørdag festmiddag og folkedans.

Modtagelse og opholds-pris
Modtagelse fredag 27. oktober mellem 16,30 og 18. Middag kl. 18. Søndag 29. oktober middag klokken 12 og derefter afrejse. Deltagelse på dobbeltværelse 1120. Enkeltværelse 1330. Alle værelser har eget bad og toilet. Der betales 400 kr., når højskolen bekræfter tilmeldingen, og resten en måned før opholdet eller efter aftale. Der er ingen skjulte overraskelser, for prisen dækker alt: Bosted, alle måltider, undervisning, sengetøj og -linned, håndklæde og busturen til Vostrup musik og teater-efterskole.

Nemt at komme til højskole
Højskole-bussen er en særlig bus på opholdets førstedag fra Varde banegård kl. 16 lige til Lønne Højskole. På sidstedagen kører bussen til Varde banegård fra Lønne Højskole 12,35. Bussen er i Varde 13,05 og har derfra forbindelse med tog til alle landsdele. Pris hen og tilbage ialt 110 kr. Brug af bussen aftales forud med højskolen.

Den gamle Højskole siden 1985
Siden Lønne Højskole blev til i 1985 har følgende medvirket på det årlige ophold
Den gamle Højskole:
Kurt V. Andersen,
Højskolen i Thy og Båring, Richard Andersen, Askov, Ingeborg Appel, Magleås, Niels Henning Borup, Højskolebladet, Bent Brier, Sønderborg Idrætshøjskole, Ole Brunsbjerg, Hadsten, Frederik Christensen, Vallekilde, Gymnastikhøjskolen ved Viborg, Vrå, Nordens folkelige akademi i Kungälv og Husflidshøjskolen ved Kerteminde, Poul Dam, Magleås, Hanne Engberg, Båring og Kolding, Johs. Engberg, Båring, Poul Engberg, Askov og Snoghøj, Harald Engberg-Pedersen, Krabbesholm, Krogerup og Askov, Steen Espensen, Vestjyllands højskole, Egmonthøjskolen, Oksbøl ungdomshøjskole og Uldum, Uffe Geertsen, Askov og Kolding, Jens Grøn , Vestbirk, Hans Henningsen, Askov, Mogens Hemmingsen, Køng, Danebod, Gymnastikhøjskolen i Viborg, Jørgen Knudsen, Magleås, Askov og Kolding, Ove Korsgaard, Gerlev, Jakob Krøgholt, Snoghøj, K. E. Larsen, Sønderborg og Krogerup, Ragnhild og Aage Laumark, Vrå, Rødding, Thestrup, Odder og Støvring, Else Lidegaard, Danebod, Krogerup og Uldum, Mads Lidegaard, Danebod og Krogerup, Erik Lindsø, Haslev, Danebod og Rønshoved, Axel Nielsen, Hoptrup, Laurits og Marianne Kjær Nielsen, Støvring, Torshus Folkehøjskole i Norge og Rønshoved, Erik og Kirsten Overgaard, Rødding, Jens Rahbek Pedersen, Snoghøj, Kr. Schultz Petersen, Krabbesholm, Jens Rosendal, Jaruplund og Løgumkloster, Aage Rosendal, Æ Verdensuniversitet, Torben Rostbøll, Ryslinge, Helge Severinsen, Antvorskov og Skælskør, Finn Slumstrup, Snoghøj, Askov og Vallekilde, Johannes Stræde, Viborg og Gerlev, Birgitta Thermænius, Magleås, Per Warming, Rønshoved og Elbæk, Mogens Pagh Vestergaard, Uldum, Brandbjerg, Forskningshøjskolen samt Højskolen Strand og Arne Ørtved, Ry og Højskolen i Thy.

Tilmelding til Den gamle Højskole
27. - 29. oktober 2006

Navn

Adresse

Postnummer 

By

Telefon

Elpost @

Dobbeltværelse
Enkeltværelse

Ønsker at bruge Højskole-bussen
Fredag fra Varde til Lønne
Søndag fra Lønne til Varde

Eventuel meddelelse til højskolen:


Efter tryk på Send går der lidt tid, før der er svar på, om tilmeldingen er rigtigt sendt


Kort over højskole-egnenStedet
Alle bosteder er med eget bad og toilet. Man kan vælge enkelt- eller dobbelt-værelse. Cykler til fri brug. Dagligvarer kan købes på højskolen.

Vestligst og festligt
Lønne Højskole er Danmarks vestligste, og vi prøver at være den festligste. Midt i et klit-landskab med skov og hede. Gå- og cykelstier lige ud i området. Der er fire kilometer til Vesterhavet og Ringkøbing fjord. Kort kørsel til fugle-halvøen Tipperne, til Hvide Sande, Henne Strand og Varde.

Er der plads?
Hvis der pludselig er lyst til at tage på højskole med kort varsel, så spørg på telefon 75 28 82 20, om der er afbuds-plads.

Sådan finder man selv Lønne Højskole
I bil køres gennem Lønnestak, som vejvæsenets skilt fejlagtigt kalder Lønne, videre mod Nymindegab, kort efter ligger højskolen på Vesterhavsvej 150 inde til højre bag en rosenhæk med et lille, hjemmegjort skilt i blåt og hvidt.
Iøvrigt går der tog til Nørre Nebel og offentlig bus derfra lige til højskolen. Der er også bus lige til højskolen fra Ringkøbing.
Og man kan bruge Lønne Højskoles særlige bus fra Varde banegård lige til Lønne Højskole.

Lønne Højskole, Vesterhavsvej 150, 6830 Lønne
Fax 7528 8225 - Telefon 75 28 82 20
elpost@loenne.dk

Gå til forsiden af Lønne Højskoles hjemmeside