Livskugle. Streg: Lilly Katharina SiticumLivets kilde
12. - 16. februar 2007
på Lønne Højskole

Når livet sprudler
Kilden vælder frem, bliver bæk, å, flod, ender i havet og i regnen for at tage fat forfra.
Selvom kilden er del af vandenes store kredsløb, ser vi kilden som fødsel og evighed. Vandet vælder frem dag efter dag - levendegjort i jordens skød, nyfødt og tilsyneladende uophørligt.
Derfor er kilden også sindbillede på livets muligheder. Vi vil som slægter før os drikke af ungdommens kilde. Og hvor vi møder livet allermest sprudlende, søger vi efter kilden - i ordene, i troen, i naturen og i os selv.

Kærlighed og kildevand
Poul Erik Søe, Lønne Højskole, fortæller om ur-dyrkelsen af kilden, opfattet som jordens moderskød. Der er ikke lang vej fra oldtidens kilde-tilbedelse til dåbens vand.
Foredraget har udgangspunkt i højskolemanden og vej-historikeren Mads Lidegaards arbejde. Han skrev:
"Kilden har altid draget mennesker, ikke blot med sit rene, livgivende vand, som vi stadig køber i butikkerne, men også med sin uberegnelighed og mystik, når den vælder op fra jordens indre, tilsyneladende bundløs.
Det var netop det, der gjorde den så hellig. Den var selve gudindens skød og kom direkte fra hendes ædleste indre dele, arnestedet for alt livs fødsel. Kildevandet havde da også sin umådelige kraft, fordi det var hendes egne safter."

At sprænge eller samle
sit eget verdensrum
Valgmenighedspræsty Michel Nielsen, RyslingePoesi og digtning bliver så let til en luksus for de få, men er i virkeligheden en nødvendighed for de mange, siger valgmenighedspræst Michael Nielsen, Ryslinge, i et foredrag.
Poesi og sange, digte og fortællinger handler nemlig om at samle sit eget verdensrum; om hjemkomst og nærvær.
Foredraget inddrager to betydningsfulde danske tænkere, nemlig Johannes Sløk og K. E. Løgstrup. De var vidt forskellige, men begge optaget af det poetiske eller mytiske sprogs muligheder.

 

Alle mine kilder skal være hos dig
Hjertesproget er hos Grundtvig navnet på det sprog, der rører og bevæger os, det sprog der holder os i live.
Det er et sprog, der ikke kun taler til forstanden, men som først og fremmest taler til hjertet.
Valgmenighedspræst Michael Nielsens andet foredrag er en fortælling om Grundtvigs forståelse af poesien og af digteren - eller skjalden.

Mindet vel lader som ingenting
- er dog et lønligt kildespring. Enhver af os er gået gennem hundreder af slægtled. Vi bærer deres historie i os, fordi vort liv har dem som kilde. Historien og mindet er mulighedernes kilde, et væld af forslag til at vælge at være på livets side. Det fortæller Poul Erik Søe om.

Søgen efter livets kilde
Sognepræst Anette Foged Schultz, KværndrupPilgrimsvandring er et dybt forankret eksistentielt udtryk for menneskets søgen efter livets kilde, siger sognepræst Anette Foged Schultz i et foredrag i Lønne.
Jeg tror, at pilgrimsvandring i alle religioner har udspring i menneskets længsel efter en fornyelse af livet, siger hun. Og fornyelsen af livet finder sted i mødet med livgiveren - Gud.
Noget af hemmeligheden ligger i selve bevægelsen. Den åbenhed i sindet, processen under vandringen skaber.
Anette Schultz er sognepræst i Kværndrup på Fyn. Hun er samordner for den fynske pilgrimsvandring, formand for Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring og med i bestyrelsen for De danske Santiago-pilgrimme. Havde i 1999 orlov til studier af traditionen omkring Santiago de Compostella og har siden arbejdet på at formulere en pilgrims-teologi indenfor rammerne af den evangelisk-lutherske tradition.

Urds kildevæld
Ask Ygdrasil i Lønne Højskoles gård med tre stammer fra tre rødder. Billede: Charlotte SøeAsken Ygdrasil, livets træ for de gamle nordboere, står ved kilden Urds væld. Livstræet drikker sig frihed til og rynkerne væk af livets kilde. Vi lægger i Lønne mund til højskole-sangbogens digte om livets fornyelse og foryngelse. Poul Erik Søe tolker sangene.

Natur-tur
Der er gå-tur i klit, skov og hede lige omkring Lønne Højskole.

Elverhøj
Hver aften står spisesalen på gloende pæle for en komsammen med kaffe, te, hjemmebag, sang og spil.

Modtagelse
på højskolen mandag 12. februar mellem 15 og 18. Velkomstkaffe og -te. Afrejse fredag 16. februar efter morgenmaden.

Opholds-pris
Deltagelse på dobbeltværelse med eget bad og toilet 2750. Enkeltværelse med eget bad og toilet 3060. Der betales 500 kr., når højskolen bekræfter tilmeldingen, og resten en måned før opholdet eller efter aftale.
Der er ingen skjulte overraskelser undervejs, for prisen dækker alt: Bosted, måltider, undervisning, sengetøj og -linned og håndklæder.

Nemt at komme til højskolen
Højskole-bussen er en særlig bus på opholdets førstedag fra Varde banegård kl. 16 lige til Lønne Højskole. På sidstedagen kører bussen til Varde banegård fra Lønne Højskole 9,35. Bussen er i Varde 10,05 og har derfra forbindelse med tog til alle landsdele. Pris hen og tilbage ialt 110 kr. Brug af bussen aftales forud med højskolen.

Tilmelding til Livets kilde
 12. - 16. februar 2007

Navn

Adresse

Postnummer

By

Telefon

Elpost @

Dobbeltværelse
Enkeltværelse

Ønsker at bruge Højskole-bussen

Mandag fra Varde til Lønne
Fredag fra Lønne til Varde

Eventuel meddelelse til højskolen:


Efter tryk på Send går der lidt tid, før der er svar på, om tilmeldingen er rigtigt sendt


Stedet
Kort over højskole-egnenAlle bosteder er med eget bad og toilet. Man kan vælge enkelt- eller dobbelt-værelse. Cykler til fri brug. Dagligvarer kan købes på højskolen.

Vestligst og festligt
Lønne Højskole er Danmarks vestligste, og vi prøver at være den festligste. Midt i et klitland-skab med skov og hede. Gå- og cykelstier lige ud i området.
Der er fire kilometer til Vesterhavet og Ringkøbing fjord. Kort kørsel til fugle-halvøen Tipperne, til Hvide Sande, Henne Strand og Varde.

Er der plads?
Hvis der pludselig er lyst til at tage på højskole med kort varsel, så spørg på telefon 75 28 82 20, om der er afbuds-plads.

Sådan finder man selv Lønne Højskole
I bil køres gennem Lønnestak, som vejvæsenets skilt fejlagtigt kalder Lønne, videre mod Nymindegab, kort efter ligger højskolen på Vesterhavsvej 150 inde til højre bag en rosenhæk med et lille, hjemmegjort skilt i blåt og hvidt.
I øvrigt går der tog til Nørre Nebel og offentlig bus derfra lige til højskolen. Der er også bus lige til højskolen fra Ringkøbing.
Og man kan bruge Lønne Højskoles særlige bus fra Varde banegård lige til Lønne Højskole.

Gå til forsiden af Lønne Højskoles hjemmeside

Lønne Højskole, Vesterhavsvej 150, 6830 Lønne
Fax 7528 8225 - Telefon 75 28 82 20 -
elpost@loenne.dk