Nye Spor
5. - 9. marts 2007
på Lønne Højskole

Sporskifte. Billede: Charlotte Søe

Fremtiden er ikke om tyve år. Fremtiden er allerede i morgen. Resten følger af sig selv.

Det folkelige fællesskabs fremtid
Forfatteren, formand for Grænseforeningen Finn SlumstrupDet "folkelige" er et fællesskab på grund af historie, modersmål og frisind. Hvilken fremtid har det folkelige fællesskab?
Lønne Højskole har bedt forfatteren og formanden for Grænseforeningen Finn Slumstrup svare. Slumstrup er indlevet i det folkeliges historie og nutid som højskolelærer på Snoghøj og Askov samt som forstander for Vallekilde højskole.

Finn Slumstrup
kastede sig efter sine tyve år i højskolen ud i det dagsaktuelle som informationschef i Dansk Flygtningehjælp.
1991-99 var han kanalchef i Danmarks Radio og har indtil 1. februar 2007 lavet udsendelser for radioens kultur-afdeling. I fire år var han også formand for Statens musikråd. Som foredragsholder har han stået på alle folkelighedens vigtigste talerstole, og fra forsamlingshuse og mødesale kender han de nye spor, folket selv afsætter.

Hvor det brænder mest på
Professor og medlem af Det etiske Råd Thomas G. JensenLønne Højskole gæstes af professor og medlem af Det etiske råd Thomas G. Jensen, Århus. Han arbejder med eksperimentel stamcelle-forskning, gen-terapi og human genetik på Kennedy Instituttet i København. I to foredrag skildrer han, hvad vi kan, og hvad vi bør.
Mødestedet mellem hans arbejde og Det etiske råd er nøjagtigt, hvor det lige nu brænder mest på. Her støder fantasi og fordomme, muligheder og moral sammen – som inde i enhver af os, stillet over for det ny.
Selv siger Thomas G. Jensen: - Jeg mener ikke, udviklingen er rosenrød. Der kan også være farer. Et af de centrale spørgsmål er jo, om mennesket egentlig bliver lykkeligere af eksempelvis at kunne få taget et genetisk fingeraftryk og få at vide, hvilken risiko man har for at udvikle bestemte sygdomme? Er den viden nødvendigvis med til at skabe et bedre liv? Det er rigtigt, at bioteknologien giver mange muligheder, men vi skal ikke altid vælge dem alle sammen, blot fordi de er der.

Nye spor i den blå
Hver morgen en ny sang og en gammel ny sang. Valgmenighedspræst Claus Kaas Johansen, Sønder Nærå, forbinder de nye og gamle spor.

Troen 2007
Kirkebussen. Streg: Astrid SøeGennem sekler skifter troen indhold. Nogle skift er dramaer, andre nærmest umærkelige. Nye ord sætter nye spor. Det slidte bliver med eet slag fornyet. Vi har spurgt forfatteren Finn Slumstrup, hvor ord og spor peger hen 2007.

En egen oprører
Ex Libris Johannes JørgensenNu lyser løv i lunde af Johannes Jørgensen har de fleste sunget. Skrevet af en ejendommelig person i litteraturen. Toneangivende indtil han blev 30 år. Hvor forsvandt han hen? Og hvorfor blev han æresborger i to byer? Claus Kaas Johansen fortæller.

Vi er selv fremtid
Fremtidsforskere leder efter de spor, der ikke findes endnu. Men de gør det i tro på, at vi selv er fremtid. Fremtiden er ikke bare, hvad der sker, men hvad vi vil have, der skal ske. Poul Erik Søe, Lønne, fortæller om fremtidsforskning.

Forrest i de nye spor
Preben Maegaard er direktør for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Han er vedvarende på nye spor – oftest endog på utrådte stier.
Preben Maegaard kommer til Lønne for at fortælle om folkecentrets igangsættende kraft og sit eget liv gennem de tredive år, han har været energi-omstillingens førstemand.
Maegaard er en af kraftfolkene bag Danmarks største industri-eventyr, vind-møllerne.
Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for vedvarende energiFolkecentret arbejder for banebrydende nydannelser af bæredygtig energi. På Folkecenterets prøvestation ved Nissum Bredning, Danmarks eneste, har været afprøvet mere end 20 forskellige bølgekraftmaskiner.
Forskningen af biler, drevet af vind og brint, er foregået siden 1994 i samarbejde med institutter og virksomheder i Tyskland, Ukraine og Danmark. Folkecentret har stadig de eneste anlæg til brintfremstilling i Danmark.

Livets spor
Valgmenighedspræst Claus Kaas Johansen, Sønder Nærå. Billede: Charlotte SøeClaus Kaas Johansen fortæller om William Booths bog "25 år i en fangelejr" - om livstro, lyssyn og livsmod, der snarere vokser end ædes op.

Elverhøj
Der er gå-tur i klitskoven lige omkring Lønne Højskole. Og hver aften står spisesalen på gloende pæle for en komsammen med kaffe, te, hjemmebag, spil og sang ved Claus Kaas Johansen.

Modtagelse
på højskolen mandag 5. marts mellem 15 og 18. Afrejse fredag 9. marts efter morgenmaden.

Opholds-pris
Deltagelse på dobbeltværelse med eget bad og toilet 2750. Enkeltværelse med eget bad og toilet 3060. Der betales 500 kr., når højskolen bekræfter tilmeldingen, og resten en måned før opholdet eller efter aftale.
Der er ingen skjulte overraskelser undervejs, for prisen dækker alt: Bosted, måltider, undervisning, sengetøj og -linned og håndklæder.

Nemt at komme til højskolen
Højskole-bussen er en særlig bus på opholdets førstedag fra Varde banegård kl. 16 lige til Lønne Højskole. På sidstedagen kører bussen til Varde banegård fra Lønne Højskole 9,35. Bussen er i Varde 10,05 og har derfra forbindelse med tog til alle landsdele. Pris hen og tilbage ialt 110 kr. Brug af bussen aftales forud med højskolen.

Tilmelding til Nye spor
 5. - 9. marts 2007

Navn

Adresse

Postnummer

By

Telefon

Elpost @

Dobbeltværelse
Enkeltværelse

Ønsker at bruge Højskole-bussen

Mandag fra Varde til Lønne
Fredag fra Lønne til Varde

Eventuel meddelelse til højskolen:


Efter tryk på Send går der lidt tid, før der er svar på, om tilmeldingen er rigtigt sendt


Stedet
Kort over højskole-egnenAlle bosteder er med eget bad og toilet. Man kan vælge enkelt- eller dobbelt-værelse. Cykler til fri brug. Dagligvarer kan købes på højskolen.

Vestligst og festligt
Lønne Højskole er Danmarks vestligste, og vi prøver at være den festligste. Midt i et klitland-skab med skov og hede. Gå- og cykelstier lige ud i området.
Der er fire kilometer til Vesterhavet og Ringkøbing fjord. Kort kørsel til fugle-halvøen Tipperne, til Hvide Sande, Henne Strand og Varde.

Er der plads?
Hvis der pludselig er lyst til at tage på højskole med kort varsel, så spørg på telefon 75 28 82 20, om der er afbuds-plads.

Sådan finder man selv Lønne Højskole
I bil køres gennem Lønnestak, som vejvæsenets skilt fejlagtigt kalder Lønne, videre mod Nymindegab, kort efter ligger højskolen på Vesterhavsvej 150 inde til højre bag en rosenhæk med et lille, hjemmegjort skilt i blåt og hvidt.
I øvrigt går der tog til Nørre Nebel og offentlig bus derfra lige til højskolen. Der er også bus lige til højskolen fra Ringkøbing.
Og man kan bruge Lønne Højskoles særlige bus fra Varde banegård lige til Lønne Højskole.

Gå til forsiden af Lønne Højskoles hjemmeside

Lønne Højskole, Vesterhavsvej 150, 6830 Lønne
Fax 7528 8225 - Telefon 75 28 82 20 -
elpost@loenne.dk