Bostedsnavne på Lønne Højskole

På Lønne Højskole er Bostedernes navne fra Nordens myter og sagn. Rummene har ikke numre, men navne - for at gøre myten og historien nærværende. En myte er et åndeligt udsagn, skabt i fortiden, men virkeliggøres i nutid og fremtid. Myter handler ikke først og fremmest om, hvad der er sket - men hvad der sker - og vil ske.
Skiltene på bostederne er gjort af Jørgen Hübschmann, Nørre Nebel, i 1985.

Asgård
er gudernes borg.

Brysing
er Frejas halssmykke af guld, smedet af fire dværge. Som modydelse elskede hun en nat med hver dværg.

Brålund
er fra Vølsunge-kvadet. Her bor kong Sigmund, far til Helge Hundingsbane, der hævner sin fars morder.

Embla
er den første kvinde. Fra Embla og Ask stammer menneskene.

Gavnråd
er en kenning for Odin.

Gimle
er de godes, lykkelige land, hvorfra den store og ene guddom skal komme.

Gungner
er Odins spyd og sindbillede på ret og magt.

Hvergelmer
er et kildevæld i tåge-verdenen. Vandet frøs til is i Ginnungagap, hvor det første liv blev til.

Hyr
er nornernes, skæbnestyrernes sal under asken Ygdrasil.
"Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst af Nik. Fred. Sev. Grundtvig, præst. 1832:
”Vi hörde af Edda, at Nornerne havde en prægtig Sal under Asken, godt omgiærdet, ved Urdas Væld, og ved at sammenligne Haand-Skrifterne af Völuspa kan vi skiönne, det har lydt der omtrent saale-des om Nornernes Herkomst og Boelig:
Der udaf Salen,
paa Sulen, fremgaae
Möerne trende,
Fuld-Meget de veed!
Denne Sal finde vi igjen i Fjölvins-Maal, hvor den billedlig siges at vakle på Spyds-Odd, thi da Vindhold (Svipdag) spörger:
Hvad hedder Salen,
af Luer ombölget,
hvor Viserne boe?
faar han til svar:
Hyr den hedder,
Hvile paa Naale
End skal længe
Ödurs-Borgen:
kun times,
Mens Tiden skrider,
Folk som adspörge,
Spaadom vis!
 

Idelblå
i Gimle er bosted for lysalferne, Alfaders sendebud.

Ifing
er åen, der skiller guders og jætters verdener. Åen har altid åbent vand og er hos Grundtvig sindbillede på striden i mennesket mellem guddoms-gnisten og det selvrådige. Almindeligvis siger man, at Ifing er floden Don, der skiller Asien og Europa.

Immergrøn
er gudernes mødested efter Ragnarok, da en ny verden fødes.

Jotunheim er jætternes bo. Her får en jætte i ørneskikkelse vinden til at fare over verden.

Midgård
er borg for menneskenes verden.

Muspelheim
er bo for muspelfolket og for ildjætten Surt, hvis sværd blinker som solen.

Skredbrimer
er en af de heste, aserne bruger på de daglige ture til livstræet Ygdrasil.

Sejervangen
er Odins bo efter Ragnarok og hos Grundtvig et sindbillede på håb.

Tjalfe
er drengen, der åd knoglemarv fra Tors ene buk.

Tor
er en af Nordens stor-guder, også kaldet Asator eller Agetor.

Trudvang
er det land, Tor hersker over, og hvor hans hus Bilskirner er. Trud er det samme ord som truth på engelsk - og med samme tydning. Trud er sandhed, fordi Tor ikke farer med løgn. Hans hjem er sandhedens sted.

Tyrfing
er et sværd, der ikke kan briste eller ruste. Det skærer sten og jern så let som et klæde.

Tøkk
er den forklædte Loke, der græd tørre tårer ved Balders død.

Urds Væld
er den hellige kilde under Ygdrasils ene rod, hvor guderne samles hver dag for at holde dom.

Udgård
er jætternes borg i Jotunheim, og her bor Udgårds-Loke.

Vanehjem
er bolig for den gude-æt, som Njord og Frej samt Njords datter, Freja, hører til. De hedder Vanerne.

Videslet
er kenning for Vanehjem.

Ygdrasil
er livets træ, asken med tre rødder. I toppen sidder en ørn, og en orm gnaver af den ene rod. I dens løv går fire hjorte, og de tre norner vander træet. I Lønne Højskoles gård står en ask med tre rødder - og tre stammer. Den (eller rettere de - for der er plantet tre træer tæt sammen trods alle gartner-råd) er fra højskolens etårsdag 13. september 1986.

Gård-asken på Lønne Højskole  

Lønne Højskoles gård-ask med tre stammer, fordi den som Ygdrasil har tre rødder

Ødhumle
er koen, der på tre dage slikker Burre, Odins bedstefar, ud af de salte, rimslåede sten. Fra koens patter udspringer de fire verdensfloder.

Koen Ødhumle eller Audhumbla slikker sten, som føder liv. Streg: Astrid Søe

Lønne Højskoles forside