Den gamle højskole på den ny

Den gamle højskole kalder vi hvert år et ophold i Lønne, hvert år med nye medvirkende. Den gamle højskole turde sige til og fra. Ikke alle højskoler selvsagt. Men i landskabet ragede folk op, der ikke havde som mål at gå glat gennem tilværelsen. De findes også nu. Siden Lønne Højskole blev til i 1985 - altså fra den var ganske ny - har følgende medvirket på det årlige ophold Den gamle Højskole:

Højskolemanden og komponisten Per Warming   Laurits Kjær Nielsen - streg: Marianne Kjær Nielsen  Marianne Kjær Nielsen - selvportræt Steen Espensen, tidligere forstander på Vestjyllands højskole

Højskolelærer Richard Andersen, Askov K E Larsen, forstander på Krogerup Højskole og direktør i undervisningsministeriet Poul Engberg, forstander for Snoghøj højskole, forfatter og frimenighedspræst Erik Lindsø, tidligere forstander på Rønshoved højskole

Højskolelærer, journalist og forfatter Else LidegaardHøjskolebladets mangeårige redaktør Niels Henning Borup, Ferring Højskoleforstander Jens Grøn, Vestbirk Højskole Højskoleforstander Mogens Hemmingsen, Danebod Højskole og Gymnastikhøjskolen ved Viborg

Poul Dam, forstander på Magleås Højskole, folketingsmedlem Mads Lidegaard, højskolelærer på Krogerup Højskole og forfatter Hanne Engberg, forfatter og tidligere højskolelærer på Bæring højskole og Kolding højskole Ole Brunsbjerg, tidligere forstander på Hadsten højskole

Hans Henningsen, forstander for Askov højskole 1980-93 Arne Ørtved, tidligere forstander på Ry Højskole og Højskolen i Thy Jens Rosendal, forfatter, lærer på Jaruplund højskole og Løgumkloster højskole Kurt V Andersen, præst i Bøvlingbjerg, Båring højskole og Højskolen i Thy

Frederik Christensen, tidligere forstander på Vrå højskole og Kerteminde højskole

Kurt V. Andersen, Højskolen i Thy og Båring Højskole, Richard Andersen, Askov Højskole, Ingeborg Appel, Magleås Folkehøjskole, Niels Henning Borup, Højskolebladet, Bent Brier, Sønderborg Idrætshøjskole, Ole Brunsbjerg, Hadsten højskole, Frederik Christensen, Vallekilde Højskole, Gymnastikhøjskolen ved Viborg, Vrå Højskole, Nordens folkelige akademi i Kungälv og Husflidshøjskolen ved Kerteminde, Poul Dam, Magleås Folkehøjskole, Hanne Engberg, Båring højskole og Kolding højskole, Johs. Engberg, Båring Højskole, Poul Engberg, Askov og Snoghøj Folkehøjskole, Harald Engberg-Pedersen, Krabbesholm, Krogerup og Askov Højskole, Steen Espensen, Vestjyllands højskole, Egmonthøjskolen, Oksbøl ungdomshøjskole og Uldum højskole, Uffe Geertsen, Askov og Kolding Højskole, Jens Grøn, Vestbirk højskole, Hans Henningsen, Askov Højskole, Hans Hemmingsen, Køng højskole, Danebod højskole og Gymnastikhøjskolen i Viborg, Jørgen Knudsen, Magleås, Askov og Kolding Højskole, Ove Korsgaard, Gerlev Idrætshøjskole, Jakob Krøgholt, Snoghøj Folkehøjskole, K. E. Larsen, Sønderborg Idrætshøjskole og Krogerup Højskole, Ragnhild og Aage Laumark, Vrå, Rødding, Thestrup, Odder og Støvring højskole, Else Lidegaard, Danebod, Krogerup og Uldum højskole, Mads Lidegaard, Danebod og Krogerup Højskole, Erik Lindsø, Haslev, Danebod og Rønshoved højskole, Axel Nielsen, Hoptrup Højskole, Laurits og Marianne Kjær Nielsen, Støvring Højskole, Torshus Folkehøjskole i Norge, Rønshoved Højskole, Erik og Kirsten Overgaard, Rødding Højskole, Jens Rahbek Pedersen, Snoghøj Folkehøjskole, Kr. Schultz Petersen, Krabbesholm Højskole, Jens Rosendal, Jaruplund og Løgumkloster højskoler, Aage Rosendal, Æ Verdensuniversitet, Torben Rostbøll, Ryslinge Folkehøjskole, Helge Severinsen, Antvorskov og Skælskør Folkehøjskole, Finn Slumstrup, Snoghøj, Askov og Vallekilde Højskole, Johannes Stræde, Gymnastikhøjskolen ved Viborg og Gerlev Idrætshøjskole, Birgitta Thermænius, Magleås Folkehøjskole, Per Warming, Rønshoved og Elbæk Folkehøjskole, Mogens Pagh Vestergaard, Uldum Højskole, Brandbjerg Højskole, Forskningshøjskolen samt Højskolen Strand, og Arne Ørtved, Ry Højskole og Højskolen i Thy.

I 2006 medvirker det tidligere forstander-par på Bornholms Højskole, Bente og Karsten Thorborg. Læs mere her.

Bente Thorborg

Karsten Thorborg