Lønne Højskoles første ophold 1985

Nordisk Lykke

Dagsplanen for Lønne Højskoles første ophold i ugen 16. -22. september 1985. Senere blev ordet dagsplan til dagplan, der i halvfemserne efter færøsk læst og dermed gammeldansk blev til dagskrå. Lønne Højskole havde selv lykken med sig. Allerede det første ophold var fuldtegnet.

Mandag 16. september
15 - 18

Ankomst og deling af bosteder.
Nøgler, dagsplan og deltager-liste på bostederne.
Kaffe, the og saft, også til eventuelle ledsagere.
Højskole-bussen kommer fra Fredericia.

18

Middag i spisesalen.

19,15

Velkomst i foredragsstuen ved
Poul Erik Søe, Lønne Højskole, og Inger Augustinussen, Stadil.

20,15

Folkedans, også for førstegangs-dansere i idrætssalen ved Birgitte Pedersen, Lønne Højskole.

ca. 20,45

Elverhøj med kaffe og the i spisesalen ved Poul Erik Søe og Inger Augustinussen.

Derefter

Samvær i opholdsstuen.

 

 

Tirsdag 17. september
8,15 - 9

Morgenmad i spisesalen

9 - 9,30

Morgen-myter ved Poul Erik Søe og Inger Augustinussen.

9,40 - 10,30 Et holdbart fællesskab
Foredrag og samtale med udgangs- punkt hos blandt andre Ebbe Reich om myter og praktisk livsførelse.
I foredragsstuen ved frimenighedspræst Morten Kvist, Ryslinge.
10,30 - 11 Kaffe og the
11 - 12 Foredrag og samtale fortsat ved Morten Kvist.
12,15 Frokost i spisesalen
14,30 - 15,15

Hele jorden drømmer om et dyb af lykke
Nordiske digteres sange ved Poul Erik Søe og Inger Augustinussen

15,15 - 15,45 Kaffe og the i spisesalen
14,45 - 17

Det gode håb
Livssyn hos nordiske forfattere i foredragsstuen ved Poul Erik Søe

17,15 - 17,45 Motion i idrætssalen ved Birgitte Pedersen
18 Finsk middag ved Karen Jørgensen og Kirsten Henriksen
19,30 Elverhøj med kaffe og the
ca. 20,45

Nordiske viser og sange ved Guitaristen Ole Bundgaard, København

Derefter Opholdsstue-samvær
 

 

Onsdag 18. september
8,15 - 9 Morgenmad
9,20 - 9,20 Morgen-myter ved Poul Erik Søe og Inger Augustinussen
9,30 - 10,30

 Lykken i landsbyen?
Foredrag og samtale ved historikeren Hans Jørgen Lyck Larsen, Lindknud

10,30 - 11 Kaffe og the
11 - 12 Nordiske digteres sange ved Poul Erik Søe og Inger Augustinussen i foredragsstuen
12,15 Frokost
14,30 - 15,15

Et holdbart fællesskab.
Foredrag ved Morten Kvist

15,15 - 15,45 Kaffe og the
15,45 - 16,30 Samtale om Morten Kvists foredrag.
17,15 - 17,45 Motion ved Birgitte Pedersen
18 Svensk middag
19,30 - 20,30

Det gode håb
Poul Erik Søe om nordiske digteres livssyn

ca. 20,30 Elverhøj ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
Derefter Opholdsstue-samvær
 

 

Torsdag 19. september
8,15 - 9 Morgenmad
9 - 9,20 Morgenmyter ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
9,30 - 10,30 Så gode venner var de vist
Foredrag om drømme og sammenbrud i Nordens nutidige historie ved Poul Erik Søe
11 - 17

Udtur til Ribe
(Frokost undervejs)

18 Norsk middag
19,30 - 21

Et holdbart fællesskab
Foredrag og samtale ved Morten Kvist

21 Elverhøj
med kaffe og the ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
Derefter Opholdsstue-samvær
 

 

Fredag 20. september
8,15 - 9 Morgenmad
9 - 9,20 Morgen-myter
9,30 - 10,15

Et holdbart fællesskab
Foredrag ved Morten Kvist

10,15 - 10,45 Kaffe og the
10,45 - 11,30 Samtale om Morten Kvists foredrag
12,15 Frokost
14,30 - 15,15

Nordiske digteres sange
ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe

15,15 - 15,45

Kaffe og the

15,45 - 16,45 Det gode håb
- fortsat fortælling om nordiske digteres livssyn ved Poul Erik Søe
17,15 - 17,45 Motion ved Birgitte Pedersen
18 Dansk middag
19,30 Folkedans i idrætssalen ved Ole Hauberg, Lønne Højskole
ca. 20,30 Elverhøj med kaffe og the ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
Derefter Opholdsstue-samvær
 

 

Lørdag 21. september
8,15 - 9 Morgenmad
9 - 9,20 Morgen-myter ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
9,30 - 10,30

Nordisk lykke
fortsat fortælling om nordiske digteres livssyn

10,30 - 11 Kaffe og the
11 - 12 Nordiske digteres sange
ved Inger Augustinussen og Poul Erik Søe
12,15 Frokost
14,30 - 15,30 Et holdbart fællesskab
ved Morten Kvist
15,30 - 16  Kaffe og the
16 - 16,30 Et holdbart fællesskab (Fortsat)
16,45 - 17,15 Motion ved Birgitte Pedersen
18

Islandsk afskedsmiddag

ca. 20 Elverhøj lukker sig op for sidste gang
Derefter Opholdsstue-samvær
 

 

Søndag 22. september
7,45 - 9 Morgenmad
Derefter afrejse
9,15 Højskole-bussen kører fra Lønne mod Fredericia

I idrætssalen udstiller Andreas Carl Rosmund. På gangen billeder af Max Reinhardt og Lilly Katharina Siticum.

Morten Kvist, der blev Lønne Højskoles første gæstelærer,  kom til Lønne Højskole i sort frakke en dag i 1985, da han hørte om den ny højskole. Han var endnu ikke færdig med at læse teologi, men efter eksamen var det hans agt - sagde han - at gøre som mange teologer før, nemlig at blive højskolelærer for en tid, for at lære folk og det folkelige sprog at kende.

Lønne Højskole havde, da den ikke agtede at søge statstilskud, ingen mulighed for at tilbyde en fast lærerstilling. I stedet blev det aftalt, at Morten Kvist skulle medvirke som gæstelærer på en række af højskolens korte ophold. Første gang skulle være på Lønne Højskoles første ophold, Nordisk Lykke.

Inden 16. september 1985, da første hold deltagere kom til højskolen, var Morten Kvist allerede blevet præst ved frimenigheden i Ryslinge. Skønt han lige var tiltrådt, holdt han - sine gode vaner tro - sit løfte til Lønne Højskole og medvirkede på det første og følgende ophold. Senere blev Morten Kvist forstander for Askov Højskole og er nu præst for valgmenigheden i Herning.

Forud for Lønne Højskoles første ophold sendte han brev om sine foredrags indhold:Morten Kvists brev om indholdet i foredragene på Lønne Højskoles første ophold 1985