Kunst på
Lønne Højskole

Kunsten på vægge og hylder er i højskolens rum blandings-gods, indkøb, gaver og egne fremstillinger, kommet til gennem Lønne Højskoles virketid med det præg af lang grotid og langsom vækst, der gør et sted hjemligt.

I bogsamlingen ved forhallen er der fotostater fra Ål kirke. De er fotograferet og skænket til Lønne Højskole af Nørre Nebels tidligere sognepræst Henning Bogetoft. I bogsamlingen er der også Søren Kierkegaard-portrætter af Astrid Søe og keramik af Niels Hübschmann, Fanø.

Færøsk Tørvehus. Grafik: Svend Aage Madsen, Billund. Her fra Lønne Højskoles folder om Færø-rejse med kunstnerens tilladelse

I forgangen til højskolens sal og i Bogsamlingen hænger grafik fra Færøerne, skabt og skænket til Lønne Højskole af Svend Aage Madsen, Billund.

Dynen. Maleri på Lønne Højskole. Malt af Peer Hübschmann

I Lønne Højskoles lange gang, kaldet Regnbuen, er der portræt-maleri og andre arbejder af Ole Halskov, Henne. Over mødestedet 'Det blå bord" hænger malerierne 'Møllen i Nørre Nebel' og 'Dynen' af Peer Hübschmann.

Indfældet natur. Lilly Katharina Siticum

I Regnbuen desuden flere malerier og grafik-arbejder - særegen natur-mystik - af Lilly Katharina Siticum, Vejle. Kunstneren stillede desuden straks fra højskolens oprettelse en stor del af sine tegninger til rådighed som vignetter og forside-billeder for Lønne Højskoles foldere om de enkelte højskole-ophold.

Collage fra serie af Max Reinhardt på Lønne Højskole

I Regnbuen er der et maleri af Bjarne Nyborg, Odense. Og en serie stof-billeder, collager og malerier af Max Reinhardt.

Blå tekande. Lisbeth Dählin Hübschmann, Oslo

I Regnbuen er også billeder fra Lønne-egnen malt af Viggo Christensen fra Nymindegab. Ved det blå bord maleri af Svend Aage Madsen, Billund, collage af Baukje Zielstra, Vejle. Keramik - blandt andet 'blå tekande' - af Lisbeth Dählin Hübschmann, Oslo.

Stor gulvkrukke i keramik. Niels Hübschmann, Fanø

Blå gulvvase. Niels Hübschmann

Stor krukke med nordiske sindbilleder. Niels Hübschmann, Fanø

I den lange midtergang er der også keramik af Ditte Rugholm, Svejbæk, og store keramik-krukker af Niels Hübschmann, Fanø.

Avislæseren. Keramik af Astrid Søe.

På avis-reolen ved døren til foredrags-stuen Astrids Søes 'Avislæseren'. Politikere tegnet til Skive Folkeblad i midten af 1960erne af Tut Stuhr.

Opholdsstuen på Lønne Højskole. Taffelklaveret er fra grundlovsåret 1849. Over det hænger Per J K Pedersens maleri, Andelsbankens erhvervspris 1986 til Lønne Højskole

I opholdsstuen maleri, skænket Lønne Højskole som Andelsbankens erhvervspris 1986, af Per J. K. Pedersen, Varde, og keramik af Kirsten Winther, Henne. Taffelklaveret er fra grundlovsåret 1849.

"Vasketøj". Skulptur i jern af Grethe Rugholm, Fredericia

På opholdsstuens taffelklaver står skulpturen 'Vasketøj" af Grethe Rugholm, Fredericia. Jern-skulpturen vender selvsagt, så vasketøjet vajer for vestenvinden.

Under salens loft svæver hejrer, skabt af Ole Halskov, Henne

I salen er der hejre-mobiler i loftet, gjort af Ole Halskov, Henne, hvis akvareller fra Tipper-halvøen også pryder sydvæggen. Desuden et litografi af arkitekt John Vang, Århus.

'Ventende kvinder'. Keramik af Grethe Rugholm, Fredericia, på foredrasstuens klaver

I spisesalen keramik-relief 'Frihed til forskellighed' af Grethe Rugholm, Fredericia. På foredragsstuens klaver står skulpturen 'Ventende kvinder' - også af Grethe Rugholm. I foredragsstuen keramik af Kirsten Winther, Henne.

Grethe Rugholm: Ventende kvinder. Billede: Charlotte Søe

Grethe Rugholm: Ventende kvinder. Billede: Charlotte Søe

Odin på Slejpner. Astrid Søe.  Fra Lønne Højskoles talerstol.

I foredragsstuens talerstol er indfældet en myte-frise af Astrid Søe. Frisen øverst fra venstre: Njords bolig, Noatun. Livets træ, regnbuen Bifrost, Fenrisulven og Midgårds-ormen. Jætten med sværdet Tyrfing og Hejmdal med hornet. Tor sparker dværgen med ud på Balders færd til Hel. Nederst fra venstre: Livets træ, Ask Ygdrasil. Odin på Slejpner. Freja. Vognmand Tor. Frisen er omtalt særskilt

Astrid Søe: Dødsgudinden Hel ved dødsrigets port. Ragnarok-enkelthed i riffel-maleriet 'Undergangens under'

Riffel-malerier i foredragsstuen af Astrid Søe: Guds drengebørn, Træmænd og Undergangens under. Riffel-malerierne er omtalt særskilt

Foredragsstuens Grundtvig-billede: Astrid Søe. Desuden Keramik af Lisbeth Dählin Hübschmann, Oslo, og maleri af Thora Kristensen, Herning.

Bostederne på Lønne Højskole har navne efter Nordens myter. Skiltene er skabt af keramikeren Jørgen Hübschmann

Højskolens bosteder har navne fra de nordiske myter. Bostedernes keramik-skilte er formgivet og gjort 1985 af Jørgen Hübschmann, Nørre Nebel.
 

Lønne Højskoles forside