Lønne Højskole i billeder


Lønne Højskoles hovedbygning set fra indkørslen. Højskolen købte 1. december 1984 bygningen, der indtil sommeren 1984 havde været folkeskole. Overtagelsen skete 15. februar 1985. I tiden indtil højskolens åbning 13. september 1985 blev hovedbygningen indrettet til sit nye indhold, og der blev bygget nye bosteder til deltagerne.

Skiltene på Lønne Højskoles bosteder er lavet af Jørgen Hübschmann
Hvert bosted for deltagerne har navn fra de nordiske myter. Skiltene er lavet af keramikeren Jørgen Hübschmann, Nørre Nebel

Lønne Højskoles klokke ved indgangen
Lønne Højskoles klokke ved indgangen. Madklokken hører til de gamle højskole-skikke, overtaget fra gårdbruget, hvor madklokken kaldte karlene til bord og fad. Som ny højskole skulle der egentlig ikke have været madklokke, men på åbningsdagen 13. september 1985 bar de håndværkere, der havde bygget deltagernes bosteder, denne klokke frem som gave. Håndværkerne havde bedt byggeriets  ingeniør om at finde et forbillede for klokken. Ingeniøren valgte klokkens form og ophæng på Uldum Højskole.Den vestligste ende af den ene fløj med bosteder for deltagere. Bostederne blev bygget sommeren 1985. Den stedlige vognmand havde plads til 48 i sin største bus, og derfor blev der bygget bosteder til 48 deltagere. Tre år efter fik vognmanden en bus til 56, og højskolen byggede fire hytter, så der også kunne være 56 deltagere. Da deltager-tallet stadig voksede, lejede højskolen desuden ferie-lejligheder hos naboerne, og sådan er det stadig. Frem til oktober 2002 har Lønne Højskole haft 39.000 deltagere.

Hytte, et af bostederne for deltagere
Oktober-morgensol på en af Lønne Højskoles hytter, et af bostederne for deltagerne.


Børn på en af de årlige slægts-højskoler for voksne og børn lavede fugle-foderhuse, som er spredt ud over højskolens område.


Hurtigt efter Lønne Højskoles åbning blev kommando-motionen udskiftet med natur-ture, der både kunne røre krop og sind. Magdal Kruse Madsen, der havde været førstelærer på Lønne skole, før den blev højskole, øste af sit egns-kendskab til deltagerne de første år. Ved hans død overtog billed-kunstneren Viggo Christensen, Nymindegab, stifindingen og fortællingen. Han havde som kunstmaler malet sig gennem hele egnen og omsatte øjets indtryk til ord. Fra 1997 er det den tidligere ledvogter Leif Ludvig Lønnesen, der er stifinder og fortæller på ture i Lønne Højskoles omegn. Her er han klar til afgang ud til klit, skov og hede.


Det var ikke skik, at de gamle højskoler skiltede. Lønne Højskole skulle heller ikke have haft skilt. Men da husets 14-årige søn Jeppe en dag i sommeren 1985 så en dobbeltdækker-bus køre forbi den kommende højskole, svømmede skilte-trangen over. Han gik i værksteds-kælderen for at yde sit eget bidrag til oplysningen om Lønne Højskole. Skiltet står endnu.


Kort efter højskolens åbning 13. september 1985 var der slægts-højskole for voksne og børn i efterårsferien. Påvirket af højskolens nybyggede bosteder og med egnens håndværkere som lærere byggede børnene på seks dage Lokes Lysthus. Der er støbt fundament, bindingsværk og indlagt lys. Og så var der endda på de seks dage tid tilovers til tre fester, grundstens-lægning, rejse-gilde og indvielses-fest. Børnenes hus, der hedder Lokes Lysthus, ses i baggrunden. Forrest totempæle, også opstillet af børn, omkring bålpladsen.Gul valmue i højskole-gårdens krukker. I mange år kom blomster-gartneren Alfred Augustinussen fra Stadil med planterne, når han deltog i ophold på højskolen.

Lønne Højskoles forside